Hoşgeldin, Ziyaretçi! [ Kayıt Ol | Giriş Yap

Kullanıcı Sözleşmesi

masajs-kullanici-sozlesmesiE-Ticaret Kullanıcı Sözleşmesi

Taraflar

İşbu KULLANICI SÖZLEŞMESİ(“SÖZLEŞME”), Masajs.Com (“ŞİRKET”) tarafından işletilen www.masajs.com (“SİTE”) internet adresinde ürün alımıyapmak üzere (“ALICI”) veya ürün satışıyapmak üzere (“SATICI”) yer alan tüm özel ve tüzel kişi ve kurumlar ( Aşağıda ALICI ve SATICI beraber KULLANICI veya KULLANICILAR olarak anılacaktır) ile ŞİRKET arasında, üye kayıt aşamasında yapılmıştır. KULLANICILAR, SİTE’ye üye olmak kaydıyla bu sözleşmenin tamamını okuduklarını, içeriğini bütünü ile anladıklarınıve bütün hükümlerini kabul ettiklerini ve onayladıklarını peşinen taahhüt ederler.

ŞİRKET, değiştirilen maddeleri SİTE’deki duyuru panosunda yayınlamak kaydıyla, SÖZLEŞME’yi tek taraflı değiştirme veya tadil etme hakkına sahiptir. Yapılan tüm değişiklikler duyuru panosunda ilan edildikten 7 gün sonra geçerlilik kazanır.

Kullanım ve Üyelik Şartları

SİTE’ de alım satım yapabilme yetkisi, sadece ŞİRKET ile hukuken bağlayıcı SÖZLEŞME’yi SİTE’ye üye olmak kaydıyla onaylayan KULLANICILAR’da bulunmaktadır.
Üye olmak için reşit olmak, ŞİRKET tarafından istenen kimlik bilgilerini eksiksiz olarak sunmak yeterlidir. Reşit olmayan kişiler hizmetlerden faydalanamaz. Ayrıca, ŞİRKET tarafından bu SÖZLEŞME’nin 12. Maddesi uyarınca geçici olarak uzaklaştırılmış veya süresiz yasaklamış KULLANICILAR da yine hizmetlerden faydalanamazlar.

Ücretler

SİTE üyesi olmak ve/veya sergilenen ürünlere teklif vermek ücretsizdir. ŞİRKET, listeleme ve komisyon ücretlerini duyuru panosunda ilan edecektir. Ücretlerdeki değişiklikler, duyuru panosunda ilan edildikten 7 gün sonra geçerlilik kazanır. Bu 7 günlük süre içinde eski şartlar geçerli olur. Ücretlendirme politikalarında, tanıtım veya kullanımı teşvik amaçlı geçici değişiklikler yapılması durumunda, söz konusu değişiklikler duyuru panosunda ilan edildikleri günden itibaren geçerlilik kazanır. Örneğin, kısa süreli promosyonlar gibi. Aksi belirtilmediği takdirde, SİTE’deki hizmetler karşılığı alınacak bütün ücretler Türk Lirası olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir. KULLANICILAR, SİTE’de gerçekleştirdikleri ticaretten, alım satımdan kaynaklanabilecek tüm banka komisyonu, BSBV, KDV, vergi, pul harç vs. ödemeleri ilgili kurumlara açık artırmaların tamamlanmasını müteakip yapmayı kabul ederler.

Şirketin Görev ve Sorumlulukları

Genel Bilgiler
SİTE, SATICI’ların ürünlerini sergiledikleri, ve ALICI’ların ürünlere teklif vermek suretiyle satın almaya çalıştıkları bir sanal pazar yeridir. ŞİRKET, SİTE aracılığı ile bu pazar yerinin yöneticisidir. ALICI ve SATICI arasındaki hiçbir işlemde, ŞİRKET’in ayrıca taraf olduğu özel anlaşmalar hariç, hukuki sorumluluğu yoktur.

Ticaret Güvenliği
ŞİRKET, SİTE’ye kayıtlı kullanıcılarının temin ettikleri bilgilerin doğruluğu konusunda herhangi bir teminat veya garanti vermez. Sadece KULLANICILAR arası karşılıklı güveni artırma amacıyla, tamamen KULLANICILAR’ın inisiyatifine dayalı kullanıcı profili adı altında bir değerlendirme ve puanlama sistemi kurulmuştur. ŞİRKET hiçbir şart altında kullanıcı profili bilgilerinin ALICI ve/veya SATICILAR tarafından kullanılması sonucu ortaya çıkabilecek maddi, manevi zararlardan dolayı sorumlu tutulamaz.

KULLANICILAR arası gerçekleşecek ticaretin nihai her türlü hukukî ve malî yükümlülüğü sadece ve sadece ticarete taraf KULLANlClLAR’a aittir. ŞİRKET hiçbir şart altında gerçekleşen ticarete taraf değildir. Sergilenen ürünün kalitesi, güvenirliliği veya yasallığı konusunda ŞİRKET tarafından herhangi bir kontrol yapılmaz. Ayrıca sergilenen ürünün tanıtımında kullanılan yazılıve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu veya tamlığı, ŞİRKET garantisinde değildir. ŞİRKET hiçbir şart altında eksik bilgiden dolayı hiçbir isim veya gerekçe altında sorumlu tutulamaz.

Anlaşmazlıklar

SİTE’de gerçekleşen işlemler ile ŞİRKET’in doğrudan veya dolaylı bağlantısı olmaması nedeniyle, KULLANICI, SİTE’deki işlemler sonucu doğabilecek anlaşmazlıklar ve bu anlaşmazlıkların yol açacağı, bilinen veya bilinmeyen, şüpheli veya şüphesiz, ifşa edilmişveya edilmemiş, iddia, talep ve/veya hasarlardan, ŞİRKET, temsilcilerini ve çalışanlarını sorumlu tutmamayı, herhangi bir isim veya gerekçe altında tazminat talep etmemeyi ve üçüncü kişi ve kurumlar tarafından kendisine yönelecek her türlü talepten muaf tutmayı SİTE’ye üye olarak ve bu SÖZLEŞMEYİonaylayarak peşinen kabul ve beyan eder.

Masajs.Com

(İlanın Doğru Adresi)